Home

Stichting Rusland Kinderhulp werkgroep Papendrecht

In 1993 is Stichting Rusland Kinderhulp opgericht, een stichting die zich inzet voor kinderen die wonen in
Wit-Rusland, onder andere in de met radioactiviteit besmette gebieden rond Tsjernobyl.
In 1986 ontplofte daar een kernreactor. Ten gevolge hiervan werden veel mensen,
met name in Wit-Rusland, gedwongen te verhuizen.
Niettemin wonen nog honderdduizenden mensen in gebieden die met radioa
ctiviteit zijn besmet.
Vooral de kinderen in deze gebieden hebben het zwaar, door de slechte leefomstandigheden zijn ze verzwakt.
Stichting Rusland Kinderhulp probeert daadwerkelijk iets te betekenen voor deze kinderen in een ver en verward land.

Werkgroep Papendrecht heeft al meer dan 100 kinderen naar Papendrecht laten komen!!
In het najaar van 2012 – 30 kinderen en 2 jufs.
In het najaar van 2014 – 25 kinderen en 2 jufs.
In het voorjaar van 2017 – 25 kinderen en 2 jufs.
In het najaar van 2019 – 24 kinderen en 2 jufs.
We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen voor deze arme kinderen uit Belarus.

 

 Wilt u ons helpen met een gift? Uw gift kunt u dan overmaken naar:
IBAN: NL48 RABO 0158375068   BIC: RABONL2U
t.n.v. SRK Papendrecht